Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

โครงการจัดตั้งหออาเซียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วีดีทัศน์แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดแสดงซุ้มสินค้าโอท็อปประจำตำบล 9 ธ.ค.57 ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศ อปท.ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรม Bike For Mom ปี 2558

กิจกรรมเดือน ธันวาคม

อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
 

 
 

 
 

 
 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็.....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร้.. อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะฯ ประ.....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะฯ ในเขตพื้นที่ตำบลร้องวัวแดง ประจำปี 2560 อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง.....

ประกาศอบต.ร้องวัวแดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกำจัด 59 อ่านต่อ

รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ******************************************** 1. ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำน.. อ่านต่อ

การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25.....

การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด ...

อัลบั้มภาพกิจกรรม

Link น่าสนใจ

งานราชการ

หัวข้อ
หน่วยงาน
อ่าน
ตอบ
  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว พิทักษ์ ไทยแก้ว 153 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 602 0
  รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 487 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 698 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 7-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 306 0
  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย นิรัตน์ 338 0
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 11 อัตรา โรงพยาบาลแม่สอด 544 0
  กศน.จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาปละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ ศศช. จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 กศน.จังหวัดตาก 924 0
  รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 404 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี(ทุกสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2229 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ) 4 ตำแหน่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 660 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 470 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ) จำนวน 3 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 383 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 311 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 480 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(พัสดุ) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 402 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 271 0
  รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท กรมทรัพยากรน้ำ นิรัตน์ 546 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา อบต.สาคู 1046 0
   รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 827 0
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานยุติธรรมสิงห์บุรี 575 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ครั้งที่ 1/2560 หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง 1142 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1455 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ ธ.ก.ส. 926 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 439 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา 4 ตำแหน่ง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 625 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองม่วง 440 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จังหวัดกาญจนบุรี 325 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 798 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 793 0
  รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ จำนวน 10 ตำแหน่ง กองทัพอากาศ 490 0
  ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 611 0
  รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน จำนวน 6 อัตรา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1021 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 910 0
  รับสมัครงานพนักงานธุรการ โรงพยาบาลสังขะ 754 0
  ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภูมินันท์ ทัดเทียม 498 0
   รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 2812 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1425 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ และพนักงานศูนย์ฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 737 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 529 0
  รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 788 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 546 0
  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานบัญชี กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 394 0
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 519 0
  รับสมัครจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หนึ่งนุ้ย 407 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 1350 0
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 828 0
  รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอุตสาหการ ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 826 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1973 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 1890 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคลและพัสดุ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1897 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1135 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1103 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 795 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา 1150 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 523 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำนักงานเลขานุการกรม 592 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 508 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 1306 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ 1201 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี 549 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม 549 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ 973 0
  รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 848 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 517 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 454 0
  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา วาศินี ถิ่นมณีคุณ 1217 0
  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน นายชูศักดิ์ ยิ้มละม้าย 947 0
  รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1048 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ 900 0
หัวข้อ
หน่วยงาน
อ่าน
ตอบ
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 441 0
  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 403 0
  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 340 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 5) กรมวิชาการเกษตร 1042 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 520 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 551 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 585 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 ตำแหน่ง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 448 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 5) กรมวิชาการเกษตร 595 0
  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 688 0
  รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 1087 0
  รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1158 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2728 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 982 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 1903 0
  รับสมัครสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 25 อัตรา โรงพยาบาลสุรินทร์ 700 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 819 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร 2 อัตรา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 450 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 825 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 1457 0
  รับสมัครครูธุรการ 3 อัตรา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1842 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนพรตพิทยพยัต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 845 0
  รับสมัครด่วน!! ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1018 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 1615 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปทุมธานี 1483 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสถิติ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชบุรี 1023 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการสาธารณสุข, นักกิจกรรมบำบัด และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1375 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงกาฬ 732 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 826 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 1040 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี๋ 492 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 926 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 861 0
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน วิชานันท์ อุ่นจิตร 1137 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง 494 0
  รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว งานลูกเสือ สพม.19 เลย-หนองบัวลำภู Psg 693 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลััยการอาชีพแจ้ห่ม 1724 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัยธานี 921 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1511 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 619 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1728 0
  รับสมัครพนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 901 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 716 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 690 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 648 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 442 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 910 0
  ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 702 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สพม.19 1191 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมะการักษ์ 922 0
  รับสัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 901 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ 614 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 657 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง 639 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 1112 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 859 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 1022 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแกลง 1475 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 475 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร รพ.ราชวิถี 744 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 839 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ราชวิถี 566 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รพ.ราชวิถี 981 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 611 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสิงห์บุรี 571 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 607 0
  รับสมัครงานตำแหน่งบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 878 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 741 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ 555 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์ 1231 0
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์ชลบุรี) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 918 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 1749 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา มหาวิทยาลัยมหิดล 1017 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 713 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 878 0
  เวียตเจ็ทเปิดรับสมัครลูกเรือ ฃาย หญิง ตั้งแต่ วันนี้ - 26 มีนาคม 2559 เวียตเจ็ทแอร์ สายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม 1393 0
  รับสมัครด่วน!!!เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 606 0
  รับสมัครเจ้าหน้าที่สารบรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 921 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม 1187 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 659 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ร.พ.มะเร็งลพบุรี 574 0
  ับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 1-10 มีนาคม 2559 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 696 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 985 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี 731 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 562 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 700 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 699 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันประสาทวิทยา 944 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1066 0
  ต้องการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ชาย-หญิง จบปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1338 0
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล บุตรี เผือดผ่อง 809 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ร.พ.เลิดสิน 584 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 734 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา 454 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร เลิดสิน 436 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี 522 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของคณะ ตำแหน่งบุคลากร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 488 0
  ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข 1 ตำแหน่ง สถาบันพยาธิวิทยา 497 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 493 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 511 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 837 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 885 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณะสุข โรงพยาบาลอ่างทอง 657 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 430 0
  ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินตอร์เน็ตของโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 555 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองทัพอากาศ 533 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กรมการแพทย์ 497 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน ชุมพร 567 0
  รับสมัครพนกงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมของกรมควบคุมโรค (ขยาระยะเวลารับสมัครถึงที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) กรมควบคุมโรค 381 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 385 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม 390 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองทัพอากาศ 350 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 994 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 786 0
  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ www.ksp-hosp.com 661 0
  รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ 875 0
  รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 546 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รพ.พระพุทธบาท 741 0
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 831 0
  รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้คณะทัณตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 470 0
  ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 448 0
  รับสมัครด่วน!! รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูและระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 487 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 588 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 684 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 981 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา กรมทางหลวงชนบท 839 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ 1198 0
  รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 589 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 750 0
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 761 0
  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 808 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ 958 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท 726 0
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1119 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 896 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1045 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ 828 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง 403 0
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 437 0
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภขนาการ โรงพยาบาลศิริราช 550 0

Credit : www.perdsorbtoday.com