กิจการสภา


Now display page 1/7 1 2 3 4 5

การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ  สมัย..... อ่านต่อ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  เอกสารดังแนบ ... อ่านต่อ

การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2555 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ……………………….…………&hellip..... อ่านต่อ

การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2555 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ……………………….…………&hellip..... อ่านต่อ

การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2555 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 ……………………….………&helli..... อ่านต่อ

การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 1

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง  ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยประชุมสามั..... อ่านต่อ

การประชุมสภาสม้ัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2556

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง  การขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2556 ……………………&helli..... อ่านต่อ