ประกาศ


Now display page 1/2 1 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด  กองช่าง        ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  &nbs..... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 รายละเอียดดังเอกสารไฟล์ที่แนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) เอกสารและรายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบแข่งขันฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2560 ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)  จำนวน  ๑   อัตรา รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศอบต.ร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   รายละเอียดเอกสารดังแนบ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ฯ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ร้องวัวแดง ตำแหน่ง แม่บ้าน  จำนวน 1  อัตรา เอกสารดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลอบต.ร้องวัวแดง

ประกาศอบต.ร้องวัวแดง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลอบต.ร้องวัวแดง ตามเอกสารที่แนบมา ... อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศผลการสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2557 ... อ่านต่อ