ประกาศ


Now display page 1/2 1 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต. เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   เอกสารตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต. เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2560

ประกาศอบต. เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ2560

ประกาศอบต.ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด  กองช่าง        ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  &nbs..... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 รายละเอียดดังเอกสารไฟล์ที่แนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) เอกสารและรายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบแข่งขันฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2560 ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)  จำนวน  ๑   อัตรา รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศอบต.ร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   รายละเอียดเอกสารดังแนบ... อ่านต่อ