ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


Now display page 1/18 1 2 3 4 5

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ปีงบ2559

อบต.ร้องวัวแดง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาสว 660 เมตร หนา 0.04 เมตร ขายเอกสารสอบราคาจ้างตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5333-2054 ในวันเวลาราชการ ... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุปีงบ2559

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 อบต.ร้องวัวแดง มีความประสงค์จะขอประกา..... อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างประกอบรถรางบริการฯ

อบต.ร้องวัวแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกอบรถรางบริการประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี  ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ อบต.ร้องวัวแดงกำหนด กำหนดขายและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันยที่ ๙ - ๒๖ ตุลา..... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ปีงบ2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังธาร หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา     ..... อ่านต่อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกส์ หมู่ที่ 2

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒      &..... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ปีงบ2559

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา      ..... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2559

                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง  สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559         ..... อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะฯ

อบต.ร้องวัวแดง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลร้องวัวแดง กำหนดขายเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ... อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร้องวัวแดง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกวดรา..... อ่านต่อ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ปีงบ2559

    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5         &n..... อ่านต่อ