Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ฯ

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ฯ
รายละเอียด :

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ร้องวัวแดง

ตำแหน่ง แม่บ้าน  จำนวน 1  อัตรา

เอกสารดังแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัคร60.pdf
วันที่ลงข่าว : 2017-05-05 15:38:12