Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียด :

ประกาศอบต.ร้องวัวแดง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

 

รายละเอียดเอกสารดังแนบ

วันที่ลงข่าว : 2017-05-11 15:50:55