Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบแข่งขันฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2560

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบแข่งขันฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2560
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2560

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)  จำนวน  ๑   อัตรา

รายละเอียดดังแนบ

วันที่ลงข่าว : 2017-05-24 16:16:38