Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

เอกสารและรายละเอียดดังแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ : ประกาศผลสอบแม่บ้าน60.pdf
วันที่ลงข่าว : 2017-05-30 12:08:03