Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2560

ประกาศอบต.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2560
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด  กองช่าง

       ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               จำนวน    1      อัตรา

      

วันที่ลงข่าว : 2017-08-06 12:57:48