Home

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างบุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดานสนทนา

วัดร้องวัวแดง

ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในอำเภอสันกำแพง มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นแหล่งศึกษาธรรมะ และเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมปรารถนาที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนโดยทั่วไป